استخدام کارشناس فروش و بازاریابی

شرکت پیامک ملی ایران در زمینه کارشناسی فروش و بازاریابی وب سایت دعوت به همکاری در مشهد می نماید.
نگاه پیامک ملی ایران به کارکنان خود، نگاهی با احترام عمیق به جایگاه انسانی فرد می باشد. در شرکت پیامک ملی ایران نیروی انسانی از جمله گرانبهاترین سرمایه ها محسوب می گردد. این شرکت همواره در جهت فراهم آوردن زمینه رشد و بالندگی کارکنان و شکوفایی استعداد و خلاقیت آنها تلاش می کند. 
کسانی که مایل به کار در شرکت پیامک ملی ایران هستند، باید شرایط زیر را دارا باشند: نظم روحیه کار تیمی داشتن انگیزه برای کار بلندمدت پویایی و بالندگی در پرورش و رشد استعداد های فردی تعهد به اصول بنیادین اخلاق مانند راست گویی، امانت داری 
اصل همکاری ما با شما ، روحیه همکاری تیمی و روابط اجتماعی خوب و سابقه کار مفید در زمینه های مرتبط می باشد.
پس تکمیل و ارسال نمودن فرم زیر، وضعیت استخدامی داوطلبان محترم پس از مدت حداکثر یک هفته مشخص می گردد. عدم تماس با شما پس از گذشت یک هفته از تاریخ ارسال اطلاعات، به معنای عدم امکان همکاری شما با این مجموعه در این مقطع زمانی می باشد.