همه اطلاعات مالی خود را به صورت متمرکز در یک جا داشته باشید

 

 

پیشخوان

                                                                              این صفحه تمام اطلاعاتمورد نیاز برای مدیریت بهتر دخل و خرج را شامل می شود

که متشکل از قسمتهای زیر می باشد

1. گزارش‌ها متنی و گرافیکی جامع و کامل
2.یادآوری تاریخهای سررسید بدهی/طلب،چک و اقساط

 

 

 

 

 

 

 

 

هزینه

این صفحه برای ثبت هزینه ها می باشد که قسمتهای زیر را شامل می شود

1. تعریف هزینه به تفکیک نوع هزینه ،که نوع هزینه متشکل از یک گروه کلی

مثلا هزینه های درمان و چندین زیر گروه مانند بیمه،دارو و ... می باشد. که علاوه بر

گروهها و زیر گروههای سیستمی، گروهها و زیر گروههای جدید بر حسب سلیقه شخصی

نیز قابل تعریف می باشد.
2. جستجو بر روی هزینه ها بر اساس نوع هزینه(شامل گروه و زیر گروه) و بازه تاریخی

 

3. مشاهده لیست هزینه ها

 

 

درآمد

این صفحه برای ثبت درآمد ها می باشد که قسمتهای زیر را شامل می شود

1. تعریف درآمد به تفکیک نوع درآمد مثلا حقوق ،پاداش و غیره که علاوه بر نوع درآمد های سیستمی نوع دردآمد جدید نیز بر حسب سلیقه شخصی در سیستم قابل تعریف می باشد.
2. جستجو بر روی درآمد ها بر اساس نوع درآمد و بازه تاریخی
3. مشاهده لیست درآمدها

 

 

چک‌

در این صفحه چک های دریافتی یا صادر شده

همراه با سریال چک و تاریخ ثبت می شود و سیستم

قبل از تاریخ سررسید آلارم می دهد. همچنین امکان

جستجو بر روی چکها بر اساس نوع چک و بازه تاریخی

وجود دارد.

 

 

 

بدهی/طلب

در این صفحه بدهی‌ها و مطالبات همراه با عنوان فرد یا موسسه و ... و تاریخ ثبت می شود و سیستم قبل از تاریخ سررسید آلارم می دهد. همچنین امکان جستجو بر روی بدهی‌هاو مطالبات نیز وجود دارد.

 

 


وام

در این صفحه وامها همراه با تاریخ سررسید و نام بانک یا موسسه و

همچنین تعداد اقساط و تاریخ اقساط ثبت می شود و سیستم قبل از تاریخهای

مورد نظرآلارم می دهد. بعد از تعریف وام نیز به تعداد وامها در تاریخ سررسید

مورد نظر اقساط ایجاد می شود که تاریخ و مبلغ اقساط در صورت نیاز قابل تغییر می باشد..

 

 

 

گزارش‌ها تفصیلی

در این صفحه گزارش تفصیلی عملکرد ماهیانه به تفکیک هزینه، درآمد، چک دریافتی، چک صادره، بدهی، طلب،اقساط نمایش داده می شود که برای مقایسه عملکرد ماهیانه و تصمیم گیری در مورد دخل و خرج بسیار مفید می باشد

 

 


گزارش‌ها هزینه

این صفحه شامل گزارش‌ها نموداری و آماری متنوعی در مورد هزینه

به تفکیک گروهای هزینه می باشد توسط این امکان می توان به راحتی از

عملکرد هزینه های به تفکیک گروههای هزینه یا بازه تاریخی مانند ماه یا

سال مطلع شد.

توسط این امکان می توان هزینه های زائد یا اضافی را شناسایی و در جهت

اصلاح آن اقدامات لازم را انجام داد و به نتیجه مطلوب رسید.

 

 

 

گزارش‌ها درآمد

این صفحه شامل گزارش‌ها نموداری و آماری متنوعی در مورد درآمدها به تفکیک نوع درآمد می باشد این صفحه کمک شایانی برای اطلاع از میزان درآمد ها به تفکیک نوع درآمد می کند