انواع سرویس
 
 
  • رایگان ساده پیشرفته سازمانی
  • 0 تومان / ماهیانه 5,000 تومان / ماهیانه 10,000 تومان / ماهیانه شروع از 45,000 تومان / ماهیانه
تعداد صفحه ارسال و یا دریافت رایگان در ماه
10
150
400
1,000 به بالا
هزینه هر صفحه ارسال و یا دریافت مازاد
50 تومان
35 تومان
25 تومان
-
قابلیت ارسال فکس
قابلیت دریافت فکس
شماره فکس اختصاصی*
شروع از 5 شماره
دفترچه تلفن
امضای مستندات
سازگار با نرم‌افزار موبایل
چندین شماره با مدیریت واحد
کنترل ورودی و خروجی فکس‌ها توسط مدیریت
 
  • تمامی قیمت های اعلامی شامل 6% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
  • در صورتی که تمایل به داشتن شماره فکس درخواستی (طلایی)** داشته باشید، هزینه آن یک بار در هنگام ثبت نام به مبلغ 60,000 تومان می باشد.
  • محاسبه هزینه ارسال فکس به خارج از تهران متفاوت می باشد. برای دریافت جزئیات به صفحه "نرخ ارسال فکس" مراجعه فرمایید.
  • هر SMS اطلاع رسانی از وضعیت ارسال و یا دریافت فکس جدید معادل یک صفحه محاسبه می گردد. در صورت عدم تمایل به دریافت SMS امکان غیر فعال سازی آن در صفحه تنظیمات موجود می باشد.
  • برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش "راهنما" مراجعه نمایید.