فرم خرید سیستم مدیریت محتوا (CMS)

پس از تکمیل فرم خرید، حدااکثر طی 24 ساعت بعد از پرداخت موفق، اطلاعات کاربری سامانه خریداری شده به آدرس ایمیل وارد شده در فرم ذیل ارسال می گردد.