فرم نمایندگی

آیا شما در زمینه فروش قوی هستید؟
آیا به علم و ابزارهای بازاریابی و فروش مسلط هستید؟
ما به شما پیشنهاد یک کار خوب می دهیم.
شما می توانید به عنوان نماینده ما فعالیت کنید.

از مزایای نمایندگی ما:
رسیدن به یک شغل بی درد سر و پر در آمد، چون فقط فروش با شماست و دردسرهای فنی و پشتیبانی بر عهده ما خواهد بود.
عدم نیاز به دانش فنی: کلیه کارهای فنی بر عهده ماست، شما فقط به افزایش فروشتان بپردازید.
وجود بازار کار مطمئن: شما خیالتان راحت است که همیشه افرادی وجود دارند که به وب سایت نیاز دارند.

و اما شما چه چیزهایی می توانید بفروشید؟
فروش وب سایت
تمدید وب سایت
تهیه محتوا و بروز رسانی وب سایت

برای اطلاعات بیشتر کافیست فرم زیر را پر کنید.