مزایای دفترکارحضوری:

·       بدون نیاز به رهن یا شارژ ساختمان

·       بدون نیاز به تجهـیــزات اداری و دفتری

·       بدون نیاز به استخــدام منشی و پرسنل

·       ایجاد دفتر کار در تــهــران؛ مرکز تجـــارت ایــران

·       دسترسی به سازمان شما همیشه همه وقت همه جا

·       تجهیز محل کسب و کار به امکــانــات روز ارتــباطی و مخـــابراتی

·       حفـظ و گسترش ارتباط با مشــتریان و عدم از دســـــت دادن ارتبــاط آن‌ها

·       بدون نیاز به سرمایه گذاری بالای راه اندازی خطوط و تجهیزات و نگهداری و پشتیبانی

یک دفتر کار در بهترین نقطه تجاری غرب تهران با دسترسی و مسیر بسیار عالی و چشم اندازی فوق العاده داشته باشید!