نمونه وبسایت مجتمع پزشکی

این نمونه وبسایت جهت مجتمع های پزشکی که قصد معرفی خدمات پزشکی، اطلاع رسانی در مورد اطلاعات پزشکی، مشاوره آنلاین و ... را دارند مناسب میباشد.