شرکت ارتباطات مبین نت در فاز اول مراکز کلیه استانهای کشور را تحت پوشش شبکه وایمکس قرار داده است. در لینک زیر نواحی تحت پوشش شهرمشهد که در حال حاضر خدمات مبین نت در آن ارائه می گردد آورده شده است. ضمنا با کلیک بر روی لینک می توانید نقشه پوشش بیرونی (Outdoor) و داخلی (Indoor)  شبکه وایمکس در مشهد و حومه را  مشاهده فرمایید. نواحی سبز پررنگ بمعنای نیاز به مودم Outdoor و نواحی سبز کمرنگ بمعنای مناطقی است که مودم های داخلی نیز قابل استفاده میباشد.

توجه داشته باشید جهت مشاهده فایل نیاز به نصب و وجود نرم افزار google earth برروی نرم افزار های نصب شده در کامپیوتر شما میباشد.

ضمنا سایر مراکز استانها و شهرهایی که امکان ارائه سرویس در آنها وجود دارد در جدول ذیل آمده است. توجه داشته باشید در صورت خرید سرویس از این شرکت در کلیه شهر های زیر نیز میتوانید از سرویس خریداری شده استفاده نمایید.