instagram_service

⚠️ ما برای شما چه کار می کنیم؟


- فالو
- آنفالو
- لایک
- کامنت
- دایرکت
- جذب فالوور صفحه اینستاگرام شما و در نهایت رونق کسب و کار شما در بازار هدف

 
 * ما روزانه تعداد مطلوبی بازدید کننده و فالوور به سمت صفحه ی شما سرازیر می کنیم!

* شما می توانید به ما اعلام کنید بر اساس کدام نیاز کاری خود تگ ها، موقعیت های جغرافیایی یا فالوور های صفحات دیگر اینستاگرام را هدف قرار بدهیم و از کاربران آنها فالوور فعال جذب کنیم!

* در یک بازه زمانی مشخص، فالوو ها شما را آنفالوو می کنیم و کامنت فحاش ها را حذف و کاربران متخلف را هم بلاک نماییم.
 
در این صورت است که شما حتی یک فالوور فیک و مجازی ندارید و تمام فالوورهای شما حقیقی و مشتریان شما خواهند بود و آن ها به دلیل واقعی بودن پیج شما را تبلیغ و گسترش می دهند.
 
××× هشدار: فریب وعده های دروغین جذب فالوور واقعی با تعداد ارقام بالا در فاصله زمانی کم را نخورید!
 
××× اکانت هایی که در فاصله زمانی کوتاه و با فعالیت غیر عادی، فالوور های آن افزایش پیدا کند، به صورت ناگهانی غیر فعال و مسدود می گردد.
 
××× افزایش فالوور توسط افراد غیر متخصص برای اکانت اینستاگرام خطرناک می باشد و می تواند برای اکانت های جدید و تازه ساخت مشکل ایجاد کند.
 
نوع اول برای اکانت های تازه ساخت : مجموع فعالیت هدف: هفتگی 6400 یک ماهه 25600
نوع دوم برای اکانت های بالای 500 فالوور : مجموع فعالیت هفتگی هدف: 9500 یک ماهه 38000
نوع سوم برای اکانت های بالای 2000 فالوور: مجموع فعالیت هفتگی هدف: 12900 یک ماهه 51600